Ghim nối băng tải, Bản lề băng tải, bản lề nối băng tải, Dán nối băng tải cao su, nối lưu hóa băng tải, nối lưu hóa băng tải cao su, dán nối băng tải cao su lưu hóa, Nối băng tải chịu nhiệt, dán nối băng tải chịu nhiệt