Động cơ điện 1 pha

 Động cơ điện 1 pha được sản xuất bởi công ty Cổ phần Điện Cơ Hà Nội (HEM) theo công nghệ hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 

Thông tin về sản phẩm