Động cơ giảm tốc trục thẳng

Bao gổm 3 loại : 1 - Unicase : Moment : 10 Nm--> 26000 Nm Công suất động cơ : 1,12 ---> 160 kW Tỷ số truyền : 13,5;1 --> 14340,31:1 2 - Nord block : Moment : 55 Nm--> 33000 Nm Công suất...

Thông tin về sản phẩm

Bao gổm 3 loại :

1 - Unicase :

Moment :                 10 Nm--> 26000 Nm

Công suất động cơ : 1,12 ---> 160 kW

Tỷ số truyền :           13,5;1 --> 14340,31:1

2 - Nord block :

Moment :                 55 Nm--> 33000 Nm

Công suất động cơ : 0,12 ---> 37 kW

Tỷ số truyền :           2,10 :1 --> 456,77:1

3- Standart :

Moment :                 50 Nm--> 700 Nm

Công suất động cơ : 0,12 ---> 7,5 kW

Tỷ số truyền :           1,92 :1 --> 488,07:1