Động cơ giảm tốc trục song song

Bao gồm 2 loại 1 - Unicase : Moment : 110 --> 100000 Nm Công suất động cơ : 0,12 --> 200kW Tỷ số truyền : 4,03 :1 --> 6616,79 : 1 2 - Industrial gears : Moment : 25 000 --> 242 000 Nm Công suất...

Thông tin về sản phẩm

Bao gồm 2 loại 

1 - Unicase :

Moment :                110 --> 100000 Nm

Công suất động cơ : 0,12 --> 200kW

Tỷ số truyền :          4,03 :1 --> 6616,79 : 1 

2 - Industrial gears :

Moment :                25 000 --> 242 000 Nm

Công suất động cơ : 2,2 --> 2 200kW

Tỷ số truyền :          5,54 :1 --> 1 600 : 1