Động cơ giảm tốc trục vuông góc

Bao gồm 3 loại 1- Unicase : Moment : 180 --> 50 000Nm Công suất động cơ : 0,12 --> 200kW Tỷ số truyền : 8,04 --> 13 342,68: 1 2- 2-Stage ( 2 tầm , kép ) : Moment : 50 --> 660Nm Công suất động...

Thông tin về sản phẩm

Bao gồm 3 loại 

1- Unicase :

Moment :                180 --> 50 000Nm

Công suất động cơ : 0,12 --> 200kW

Tỷ số truyền :          8,04 --> 13 342,68: 1

2- 2-Stage ( 2 tầm , kép ) :

Moment :                 50 --> 660Nm

Công suất động cơ : 0,12 --> 9,2kW

Tỷ số truyền :          3,58 --> 70 : 1

3- Industrial gear :

Moment :                 25 000 --> 242 000Nm

Công suất động cơ : 2,2 --> 2 200kW

Tỷ số truyền :          5,54 --> 1600 : 1