Van phân phối DSG-01

Van phân phối điều khiển bằng điện DSG-01 Yuken

Lưu lượng: 100 lit/phút
Áp suất lớn nhất: Pmax= 35 MPa
Xuất xứ: Yuken 

Thông tin về sản phẩm