Van phân phối G03

Van phân phối điều khiển bằng điện G03, Camel

Lưu lượng: 100 lít/phút
Áp suất tôi đa: 31.5 MPa   
Xuất xứ: Camel, Đài Loan

Thông tin về sản phẩm