Van phân phối DSHG-01/03/04/06/10

Van phân phối điều khiển bằng điện DSHG-01/03/04/06/10 Yuken

Lưu lượng:40/160/300/500/1100 lít/phút
Áp suất lớn nhất: Pmax= 31.5 MPa
Xuất xứ: Yuken

Thông tin về sản phẩm