Van phân phối cần gạt DM-02/03/04/06/10

Van phân phối điều khiển bằng cần gạt DM-02/03/04/06/10, Camel

Lưu lượng: 60,100,140,350,500 lít/ph

Áp suất: 31.5 MPa   

Xuất xứ: Camel, Đài Loan

Thông tin về sản phẩm