Van phân phối G02

Van phân phối điều khiển bằng điện G02, Camel

Lưu lượng: 63 lít/phút

Áp suất tôi đa: 31.5 MPa   

Xuất xứ: Camel, Đài Loan 

Thông tin về sản phẩm