KHÁI NIỆM BĂNG TẢI CAO SU


Cao su là vật liệu polyme có tính chất đặc trưng đó là có biến dạng đàn hồi cao và có bản chất của hợp chất cao phân tử do vậy nó có các tính chất đặc trưng của hợp chất cao phân tử


Băng tải cao su và khái niệm chung về vật liệu cao su
Vật liệu cao su.
- Cao su là vật liệu polyme có tính chất đặc trưng đó là có biến dạng đàn hồi cao.
- Cao su có bản chất của hợp chất cao phân tử do vậy nó có các tính chất đặc
trưng của hợp chất cao phân tử. Cấu tạo mạch phân tử của cao su cũng được tạo
thành bởi các nguyên tử hay nhóm nguyên tử lặp đi lặp lại nhiều lần, nối với
nhau bằng các liên kết hóa học.
- Hoạt động hóa học, tính năng kỹ thuật của cao su phụ thuộc vào cấu tạo, thành
phần hóa học, khối lượng phân tử, sự phân bố khối lượng phân tử và sự sắp xếp
các nhóm nguyên tử trong mạch phân tử.
- Độ bền nhiệt của cao su phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng liên kết các nguyên
tử hình thành mạch chính: năng lượng càng cao độ bền nhiệt của cao su càng lớn.
- Đại lượng ảnh hưởng nhiều đến tính chất cơ lý, tính chất kỹ thuật và công nghệ
đó là lực tác dụng tương hỗ giữa các đoạn mạch, mắt xích, nhóm thế của mạch
đại phân tử…
- Cao su có chứa nhóm phân cực lớn ở mạch chính, lực tác dụng tương hỗ lớn do
đó mạch phân tử cứng, đàn tính của vật liệu giảm nhanh khi giảm nhiệt độ, nhiệt
độ hóa tinh lớn.
- Cao su không phân cực thì có lực tác dụng tương hỗ giữa các mạch phân tử bé,
vật liệu mềm dẻo ngay ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ hóa thủy tinh bé.
- Mạch phân tử có cấu trúc không gian điều hòa, có khả năng kết tinh ngay trong
điều kiện không có biến dạng.
- Cùng loại cao su (có cùng bản chất hóa học) nhưng ở trạng thái cấu trúc tinh thể
thì nhiệt độ hóa thủy tinh lớn hơn ở trạng thái cấu trúc vô định hình.
- Khối lượng phân tử và dải phân bố khối lượng phân tử của cao su cũng ảnh
hưởng đến tính chất công nghệ, tính chất cơ lý của vật liệu: khối lượng phân tử
tăng trong khoảng nào đó thì độ mài mòn và đàn tính của vật liệu tăng.
- Mạch đại phân tử cao su thường cấu tạo từ hai hay nhiều loại mắt xích cơ sở
(cao su butađien-styren, cao su butađien-nitril, cao su butyl…), được gọi là
copolyme. Sự sắp xếp các mắt xích trong mạch phân tử, tỷ lệ của các mắt xích
quyết định tính chất cơ lý, tính chất công nghệ của vật liệu.